Werknemers met schulden

Vraagt uw werknemer regelmatig om een voorschot of overwerk? Meldt hij zich de laatste tijd vaker ziek? Is hij prikkelbaar of heeft hij moeite om zich te concentreren? De kans bestaat dat uw werknemer geldzorgen heeft. Een werknemer met schulden kost een werkgever al snel € 8.000,00 op jaarbasis aan extra kosten. Van der Velden – Özgören c.s. kan de helpende hand zijn om rust te creëren in dit soort problemen waardoor de werkgever uiteindelijk veel geld bespaard en de werknemer rust ontvangt.

Het kan overigens ook voorkomen dat een vordering van een gerechtsdeurwaarder geheel onterecht is. Neem dan met spoed contact op met onze juridische afdeling of lees onze informatie over loonbeslag en bijzondere schuldeisers

Hoe kunt u uw werknemer helpen?

Ga met uw medewerker in gesprek

Geldzorgen komen in alle lagen van de bevolking voor. Eén op de vijf huishoudens heeft hiermee te maken. Vaak komen die zorgen niet alleen. Soms is sprake van een scheiding, gaat de partner van de werknemer minder werken vanwege gezondheid of zorgtaken of wordt de partner ziek of ontslagen.  

Ondersteun uw medewerker

U kunt uw medewerker op verschillende manieren helpen:

 • Voer op regelmatige basis gesprekken. Dat kan met een leidinggevende, maar ook met een vertrouwenspersoon of iemand van HR of bedrijfsmaatschappelijk werk.
 • Laat uw medewerker onder werktijd naar afspraken gaan of bellen om financiële problemen aan te pakken en op te lossen. Breng deze tijd niet in mindering op de vakantie-uren.  
 • Verwijs uw medewerker door voor hulp. Bied een budgetcoach aan, verwijs naar het interne sociaal fonds (als u dat heeft) of naar andere externe hulp.

U kunt een hulpverlener aanbieden

Sommige werkgevers schakelen een budgetcoach in voor medewerkers met geldzorgen. Maak vooraf met uw medewerker afspraken over de voorwaarden waaronder u hulp biedt.

Heeft u een sociaal fonds?

Sommige werkgevers hebben een eigen sociaal fonds. Dat fonds helpt medewerkers met financiële problemen via leningen, giften en/of budgetcoaching.

Hulp buiten uw organisatie

U kunt ook verwijzen naar hulp buiten uw organisatie:

 1. Hulp bij juridische en belastingtechnische vraagstukken biedt
  Van der Velden – Özgören c.s. aan samen met haar partners. Tevens kunnen wij bijstaan en helpen als het gaat om een deurwaarder die zich niet aan de wet houdt, een naheffing van een energiebedrijf die niet klopt of een ex-partner die geen alimentatie betaalt.
 2. Budgetbeheer of beschermingsbewind. Daarmee worden de vaste lasten automatisch betaald. Uw medewerker houdt dan leefgeld over. Van der Velden – Özgören c.s. werkt samen met gecertificeerde en door de rechtbank benoembare bewindvoerders bieden dit vaak aan in het kader van schuldhulpverlening, maar een werkgever kan dit ook inhuren.

Het gesprek wordt door ons kantoor altijd heel laagdrempelig ingezet waarbij zonder oordeel en veroordeling wordt geluisterd naar het verhaal achter de persoon waarna we op zoek gaan naar een oplossing. U kunt eventueel de kosten hiervan voor uw rekening nemen welke voor u weer aftrekbaar zijn bij de belastingdienst in het kader van opleidingskosten

Op Schuldenwijzer.nl kan uw medewerker zien wie beslag heeft gelegd en hoeveel hij nog moet betalen aan de schuldeisers. Uw medewerker heeft een DigiD nodig om in te loggen.

Wees terughoudend met een lening of een voorschot

Soms kán een lening of voorschot helpen om de geldzorgen te verminderen. Maar wij raden u aan om hierin zeer terughoudend te zijn. Houdt rekening met de volgende zaken:

Een voorschot heeft vooral nut bij een eenmalige onverwachte gebeurtenis waarvoor acuut geld nodig is, zoals een begrafenis of kapotte auto. Het is geen oplossing als uw medewerker doorlopend geld tekort komt.

 • Uw medewerker komt doorlopend geld tekort 
 • Er is sprake van een onverwachte gebeurtenis
 • Leen geen geld uit als uw medewerker doorlopend geld tekort komt. Door het lenen krijgt u een andere relatie met uw werknemer. U wordt schuldeiser van uw werknemer en u loopt financieel risico.
 • Houd u aan deze regels als u besluit om geld te lenen aan uw medewerker: 
  • Zorg dat u weet wat er aan de hand is.
  • De lening biedt een structurele oplossing (uw medewerker kan met de lening bijvoorbeeld een verkeersboete betalen om zo gijzeling te voorkomen).
  • U maakt afspraken over rente en aflossing.
  • U legt de afspraken vast.

Schulden brengen integriteitrisico´s met zich mee

U wilt er misschien niet aan denken, maar geldproblemen kunnen integriteitrisico’s met zich meebrengen. Denk aan fraude, diefstal of omkoping. Hoe groot deze kans is, hangt af van de branche waarin u werkt en wat de functie van de medewerker is. Om problemen uit te sluiten kunt u, bij voorkeur in overleg met de werknemer, besluiten om de werkzaamheden tijdelijk aan te passen. Bespreek dan ook wanneer de werknemer zijn oude taken weer kan oppakken.

Meer informatie:

Geldproblemen op de werkvloer komen vaak voor: 62% van de werkgevers geeft aan hiermee te maken te hebben. Voor wat achtergrond informatie heeft het Nibud een mooi rapport geschreven. Lees meer in het rapport: Personeel met schulden. Ons kantoor kan u van dienst zijn met trainingen, adviesgesprekken met HR en loonadministrateurs maar ook zeer zeker met werknemers. Alles betreft hier maatwerk en neem dan ook geheel kosteloos en vrijblijvend contact op om mogelijkheden te bespreken.