Tuchtrecht: Gerechtsdeurwaarders

Gerechtsdeurwaarders zijn gehouden aan het tuchtrecht. Bij de Rechtbank Amsterdam is de Kamer van Gerechtsdeurwaarders gevestigd.

Wanneer een gerechtsdeurwaarder door zijn persoonlijk ambtelijk handelen de gerechtsdeurwaarderswet overtreedt kan men een klacht indienen bij de gerechtsdeurwaarder zelf, het kantoor waar hij of zij werkt of wanneer dat niet bevredigend heeft geholpen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders.

Bij de behandeling van een klacht door deze Kamer van Gerechtsdeurwaarders zijn griffierecht kosten verbonden. Dit bedrag is sinds 1 januari 2018 ingesteld en is € 50,00

U heeft voor deze procedure geen advocaat of gemachtigde nodig, maar dit is wel aan te bevelen. Er zijn weinig kantoren in Nederland die het specialisme behandelen vanuit de zijde van de burger. Een gerechtsdeurwaarder heeft een aantal jaar de wet- en regelgeving bestudeerd tijdens zijn opleiding en het is van belang dat als uw klacht gegrond is u goed voor de dag komt.

Als de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders een uitspraak heeft gedaan en de burger is in het nadeel c.q. ongelijk gesteld c.q. niet ontvankelijk verklaard bestaat er de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan bij het Gerechtshof Amsterdam. Dit kan binnen dertig dagen na de dagtekening van de brief waarbij aan u een kopie van de beslissing is gezonden. Ook bij het gerechtshof mag u verschijnen zonder advocaat of gemachtigde. Verder moet u griffierecht betalen voordat het gerechtshof uw beroepschrift in behandeling neemt.

Het hoger beroep wordt behandeld door een meervoudige kamer van het Gerechtshof Amsterdam. Het gerechtshof behandelt de zaak opnieuw in volle omvang. De beslissing van het gerechtshof is onherroepelijk.

Ook in hoger beroep is het aan te bevelen dat u in ieder geval goed vertegenwoordigd wordt.

Van der Velden – Özgören c.s. kan u vanaf de eerste klacht naar de gerechtsdeurwaarder tot en met het gerechtshof vertegenwoordigen en heeft hier ook de nodige ervaringen mee opgebouwd in de afgelopen jaren.