Slecht curatele, bewind of mentorschap

In titel 16, 19 en 20 van het eerste Burgerlijk Wetboek staan wetsartikelen benoemd waar een curator, bewindvoerder en mentor zich aan moeten houden. Daarnaast zijn er de aanbevelingen van de rechtbank die met regelmaat aangepast worden aan de door het LOVCK  (Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton & Toezicht) en waarbij toezicht plaatsvind door het kwaliteitsbureau Curatele Bewind en Mentorschap (CBM) van de Rechtspraak.

Wanneer een curator, bewindvoerder of mentor zich niet aan voornoemde wetsartikelen, aanbevelingen en richtlijnen van het CBM houdt kan aansprakelijk worden gesteld. Een curator, bewindvoerder of mentor is een verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben die een uitloopperiode van twee tot vijf jaar heeft na stoppen van een dossier of stoppen van de praktijk.

Van der Velden – Özgören c.s. kan onderzoek doen naar onbehoorlijk c.q. slecht curatele, bewindvoering en mentorschap en zo nodig procederen.

Heeft u vragen en of vermoedens omtrent onbehoorlijk curatele, bewind of mentorschap neemt u dan gerust contact met ons op voor een gesprek.