Rechtsvertegenwoordiging

Rechtsvertegenwoordiging kan op grond van artikel 80 Wetboek van Rechtsvordering en artikel 1 hoofdstuk 2 Algemene Wet Bestuursrecht plaatsvinden bij de kantonrechter en bestuursrechter. In beide gevallen kan een rechtbank verzoeken om een volmacht volgens titel 3 van het derde Burgerlijk Wetboek. Omdat wij juristen en adviseurs zijn en geen advocaten of gerechtsdeurwaarders is een dergelijke volmacht noodzakelijk.

Ons kantoor kan op grond van voorgaande op zowel minnelijke als gerechtelijke wijze vertegenwoordiging verzorgen.

Voor vragen kunt u terecht bij Stefan van der Velden.