Loket: Nadeelcompensatie

Wanneer u nadelige financiĆ«le gevolgen ervaart door overheidshandelen, ofwel schade leidt door onrechtmatig overheidshandelen kunt u een beroep doen op Nadeelcompensatie. 

Op dit moment (september 2020) is de wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten nog niet doorgevoerd. Deze wet komt, wanneer de tweede en eerste kamer hier over besloten hebben onder titel 4:5 van de Algemene Wet Bestuursrecht.  Helaas duurt het al heel erg lang voordat deze wet is doorgevoerd, de regering is er namelijk sinds juli 2013 al mee bezig. Het wetsontwerp leest u hier: https://pgawb.nl/pg-awb-digitaal/hoofdstuk-4/4-5-nadeelcompensatie/

Sinds 2018 is er inmiddels wel een handleiding Nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen. Ons kantoor heeft ruime ervaring om volgens deze handleiding, in aanloop naar de invoering van de wet, een beroep te doen op deze compensatieregeling. Zo ook bij het procederen tegen het overheidsorgaan wanneer er geen gehoor wordt gegeven aan het verzoek. In samenwerking met een accountantskantoor kunnen wij een gedegen aanvraag indienen. 

Dit zijn vaak wel kostbare- en lange trajecten. Bij verkrijging c.q. toewijzing van de compensatie worden onze kosten vaak vergoed, maar een voorinvestering is vaak wel noodzakelijk gezien de grote hoeveelheid werk die we er in moeten steken.  Hier hebben wij echter diverse mogelijkheden voor, want wij willen u uiteraard het niet nog moeilijker maken daar u al in een benarde situatie zit als u een beroep zou willen doen op deze compensatieregeling. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons kantoor via 0615633688 of kantoor@vdvo.online