Incassodienst

Uw klant betaalt niet? Wij innen uw facturen snel en volledig!

U heeft klanten die niet of te laat betalen. Vervelend, want als zelfstandig ondernemer bent u afhankelijk van de inkomsten uit facturen. Als betalingsherinneringen niets uithalen, dan helpen wij met snelle incasso van uw vorderingen.

Incasso, hoe werkt het?

Van der Velden Özgören c.s. werkt volgens vaste stappen. Wij verzoeken de debiteur correct en dwingend uw rekening(en) te betalen. Blijft betaling uit? Dan gaan we in overleg met u als opdrachtgever over tot juridische stappen.

Incasso, wat kost het?

U betaalt enkel € 50,- dossierkosten (business to business), waarna wij overige kosten doorberekenen aan uw debiteur. Blijft betaling uit in het minnelijk traject, dan brengen wij u geen extra kosten in rekening.  Vervolgens overleggen wij met u om een gerechtelijke procedure te starten.  Ook deze kosten proberen we zoveel mogelijk op de debiteur te verhalen. Geen resultaat in het gerechtelijke traject? Dan komen de gerechtelijke kosten voor uw rekening.

Incasso nodig? Informeer naar de mogelijkheden!