Impact geldproblemen op gedrag

Geldzorgen brengen doorgaans (veel) stress met zich mee. Onderzoek toont aan dat onder meer de stress ertoe leidt dat mensen zich anders gaan gedragen. Uw medewerker kan zich minder concentreren op zijn werk, neemt wellicht besluiten waar werkgevers weinig begrip voor hebben, of komt niet in beweging waardoor de situatie escaleert. Al deze zaken kunnen terug te leiden zijn op de impact van geldzorgen op gedrag.

Effecten op het gedrag:

  1. Een persoon met schulden gaat meer bij de dag leven
    Als gevolg van geldstress gaan mensen zich meer richten op de korte termijn. Iedere dag moeten pijnlijke keuzes worden gemaakt over waar iemand het schaarse geld aan uitgeeft. Van eten, kapotte wasmachine, de huur tot wel/geen cadeau voor je jarige kind. Er zijn dagelijks nieuwe hobbels en onbetaalde rekeningen. 
  2. Het IQ daalt tijdelijk
    Geldstress kan ervoor zorgen dat iemands hoofd dusdanig in beslag wordt genomen door de geldzorgen, dat er weinig ruimte overblijft voor andere zaken. Uit onderzoek blijkt dat het beschikbare denkvermogen (IQ) daalt, soms met wel 10 punten. Dat betekent een aanzienlijke afname ten opzichte van mensen zonder geldzorgen. Door het verminderde denkvermogen nemen mensen met geldzorgen minder doordachte besluiten. Als de geldzorgen verdwijnen, veren mensen geleidelijk weer terug naar hun gewone IQ. Hier leest u meer over de gevolgen van geldzorgen. 
  3. Een persoon met schulden vindt het lastig om zijn of haar gedrag te sturen.
    In het dagelijks leven sturen we continu ons gedrag. Hiervoor zetten we onze zogenoemde executieve functies in. Voorbeelden hiervan zijn: aandacht kunnen richten en vasthouden, plannen, emoties reguleren, flexibel zijn als zaken veranderen en dingen in gang zetten. Geldstress leidt ertoe dat deze functies verminderd beschikbaar zijn. Uw medewerker kan mogelijk minder goed zijn gedrag sturen. Bij grote geldstress kan uw medewerker het moeilijker vinden om beleefd te zijn, om verleidingen te weerstaan of om zijn hoofd bij het werk te houden. Daardoor maken ze fouten of krijgen ze ruzie met collega’s.

Het vragen om hulp is dan ook geen teken van zwakte, maar een teken van kracht. Vaak hebben werkgevers er wel begrip voor of zijn bereid om mee te denken. U kunt naar de gemeente gaan of via ons kantoor u laten bijstaan.