Bezwaar, Beroep & Hoger Beroep

Tegen veel besluiten die de overheid maakt kan bezwaar worden aangetekend. Dit kan door middel van een bezwaarschrift. In dit bezwaarschrift dient te worden aangegeven waarom iemand bezwaar maakt en op welke (juridische gronden).

Een bezwaar kan worden gemaakt tegen een vergunning die de gemeente verstrekt, maar ook bij afwijzing van de aanvraag van een uitkering, het stoppen van een uitkering, belasting aanslagen van inkomsten belasting tot toeslagen. Persoonsgebonden budget en bestedingen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Als een bezwaar na behandeling wordt afgewezen kan er vaak binnen een korte termijn (vaak maximaal 6 weken ofwel 42 aaneengesloten kalenderdagen) beroep worden aangetekend. Dit gebeurd dan bij de bestuursrechter. Wanneer de bestuursrechter een besluit heeft genomen kan er vaak nog in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep, de Centrale Raad van Beroep Bedrijfsleven (telecom, mededinging en gezondheidszorgtarieven) en de Raad van State. Tenslotte kan altijd nog naar de Hoge Raad. Binnen het Bestuursrecht is in principe tot aan de Hoge Raad geen advocaat of jurist verplicht, maar het is wel heel erg handig want deze weet precies hoe de procedures verlopen. In veel gevallen kan bij het bestuursrecht, bij winst, de juridisch professional een vergoeding krijgen van de overheid op basis van een specifiek puntensysteem. Dit dekt vaak niet geheel de kosten van tijd en kantoorzaken, maar wel een groot deel. Dat scheelt u altijd in de kosten.

Van der Velden c.s. staat u graag bij in al uw bezwaar & beroepsprocedures. Met onze jaren lange ervaring weten wij precies hoe wij voor u met succes moeten strijden.