Van der Velden & Partners

Welkom

Van der Velden & Partners is een flexibele Rotterdamse juridische- en fiscale dienstverlener. Voorheen was onze naam Van der Velden – Özgören c.s., maar door groei en uitbreiding hebben wij er voor gekozen om de naam te veranderen.

Onze praktijk kenmerkt zich door het sociale karakter. We houden de lijnen graag kort. Samen zoeken we naar oplossingen. Verder investeren wij graag in langdurige relaties met cliënten. Doeltreffendheid en betrokkenheid bepalen het karakter van onze dienstverlening. U mag er dan ook op vertrouwen dat uw vaste contactpersoon al het mogelijke uit uw zaak haalt. Wij staan vooral slachtoffers en benadeelden bij en strijden dan ook voor hun recht.

Expertise

Wij zijn voornamelijk werkzaam, doch niet uitsluitend, actief binnen de arrondissementen RotterdamDen Haag , Midden-Nederland (Utrecht e.o.), Zeeland-West Brabant (Breda/Middelburg) en Oost Brabant (Den Bosch/Eindhoven). Daarnaast procederen wij, wanneer nodig, bij de Centrale Raad van Beroep gevestigd te Utrecht en Raad van State gevestigd te Den Haag.

We voeren een specifieke advies- en procespraktijk, waarbij de nadruk ligt op het bestuursrecht, aansprakelijkheid- en schadevergoedingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht, tucht- en geschillenrecht, ondernemersrecht, en Curatele, Bewindvoering en Mentorschap en insolventie (schuldenproblematiek). Deze zaken worden behandeld door de kantonrechter of bestuursrechter. Wij treden daarbij op voor particulieren, instellingen en bedrijven. Gelet op de omvang van het kantoor zijn de lijnen kort en is het serviceniveau hoog. Door jarenlange ervaring dan wel een specialisatie-opleiding mogen wij ons specialist noemen op deze rechtsgebieden.

Bedrijfsfilosofie

Wij zoeken voor elk probleem in overleg met de cliënt naar een oplossing op maat. Het belang van de cliënt staat daarbij centraal. Vaak betekent dat een minnelijke schikking, maar het kan ook voorkomen dat er moet worden geprocedeerd. Indien mogelijk geven wij u daarbij tevens een begroting van de kosten die u kunt verwachten. U betaalt bij ons voor kwaliteit, niet voor dure panden of dito auto’s. In dat kader hechten wij bovendien aan de circulaire economie.

Klanttevredenheid

Omdat wij streven naar hoogwaardige en op maat gesneden dienstverlening, horen wij graag uw mening over ons kantoor. U kunt die kenbaar maken aan  mail@vandervelden-partners.nl

Klachten?

Wij hopen natuurlijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening en daar spannen wij ons ook voor in, maar het kan natuurlijk voorkomen dat u een opmerking of klacht heeft. Voor klachten kent ons kantoor een interne klachtenregeling. Daarvoor kunt op het hiervoor vermelde emailadres terecht.  U kunt ook dit formulier gebruiken om uw klacht en voor u werkbare oplossing kenbaar te maken.