VOG afwijzing

Voor veel beroepen en werkzaamheden is tegenwoordig een Verklaring omtrent het Gedrag, ofwel VOG, nodig. Het kan voorkomen dat de aanvraag, die via de gemeente loopt, door het justitiële apparaat wordt afgewezen. Als er namelijk sprake is van strafbare feiten, hoeft dit niet gelijk te betekenen dat u geen VOG krijgt. Als het gedrag uit uw verleden een bezwaar kan vormen voor de werkzaamheden die u gaat uitvoeren, kan het ook zijn dat een VOG geweigerd wordt. Ons kantoor kan u bijstaan in de zienswijze, bezwaar & beroepsprocedure wanneer een VOG wordt geweigerd.

Wanneer gedrag uit een verleden een risico vormt voor de werkzaamheden die u gaat uitvoeren, gaat het Ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoek uitvoeren. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid, oftewel Dienst Justis, gaat uitzoeken in hoeverre uw gedrag een bezwaar kan vormen voor uw werkzaamheden. Wanneer uit onderzoek is gebleken dat er strafbare feiten gepleegd zijn, beoordeeld Dienst Justis of deze strafbare feiten een dusdanig risico vormen voor de werkzaamheden die u gaat uitvoeren. Als er onderzoek moet worden gepleegd kan het zijn dat u langer op uw VOG moet wachten. Er wordt een behandeltermijn van 8 weken na ontvangst van uw VOG-aanvraag gesteld, daarna neemt dienst Justis een beslissing.

Wanneer Dienst Justis van mening is dat u geen VOG mag ontvangen, krijgt u deze mededeling (voorgenomen weigering) per post naar uw huisadres toegestuurd. In deze brief staan de redenen waarom u geen VOG zou kunnen krijgen. U kunt, wanneer u deze afwijzingsbrief ontvangen heeft, bezwaar maken volgens de Algemene wet bestuursrecht.  Hiermee geeft u schriftelijk aan waarom u vindt dat u wel een Verklaring Omtrent het Gedrag moet krijgen. Vaak beginnen we dan met een zienswijze procedure om alle stukken voor zover mogelijk op te vragen en daarna bestaat er de mogelijkheid voor een bezwaar of beroep. Wilt u zelf uw strafrechtelijke gegevens zelf inzien? Dat kan schriftelijk bij de frontoffice van de Justitiële Informatiedienst. Vergeet niet om hierbij een kopie van uw identiteitsbewijs toe te voegen. U krijgt dan een uitnodiging om bij het lokale parket, onder toezicht, stukken in te zien tenzij er een onderzoek naar u loopt. In dat geval krijgt u geen inzage, maar kunt u beter contact leggen met een strafrechtadvocaat.