Onze werkgebieden

Onze werkgebieden ziet u per rechtsgebied categorie opgesomd. Staat hetgeen wat u zoekt er niet tussen? Neem gerust contact op, wellicht kunnen wij u toch helpen of doorverwijzen naar een betaalbare doch specialistische partner.

Aansprakelijkheid & Schadevergoeding:
Verhaalbijstand
Medische missers
Onrechtmatige daad
Onbehoorlijk curatorschap
Onbehoorlijk bewindvoerderschap
Onbehoorlijk mentorschap
Oneerlijke handelspraktijken
Letsels- & Personenschade

Burger vs Overheid & School:
Bezwaar, Beroep, Herziening  & Verzet – Belasting / Ondernemers
Bezwaar, Beroep, Herziening  & Verzet – Belasting / Particulieren & Toeslagen
Bezwaar, Beroep, Herziening  & Verzet – Gemeente
Bezwaar, Beroep & Verzet Mulderzaken (verkeer)
Bezwaar, Beroep, Herziening  & Verzet Onderwijs / Studieadviezen
Nadeelcompensatie bij wijzigingen infrastructuur
Zienswijze, bezwaar en beroep – VOG (Verklaring omtrent gedrag)
CBR/Rijbewijs zaken

Insolventierecht:
Incassorecht
Incassogeschillen
Particuliere schulden
Ondernemersschulden
Dreigend faillissement
Verweer bij aanvraag faillissement
WSNP aanvraag met hardheidsclausule
Dwangakkoord/Voorlopige voorziening WSNP

Arbeidsrecht:
Ontslagrecht
Beëindiging arbeidsovereenkomst

Huur/Woonrecht:
Huuroverlast
Huurprijsaanpassingen
Bezwaar & Beroep urgentieverklaringen
Gebreken en onderhoud aan het gehuurde
Procedures ter beëindiging van huurovereenkomsten

Ondernemingsrecht:
Huurrecht                     
Contracten
Incassorecht
Incassogeschillen
Participatie en samenwerking
Oprichten Stichting/vereniging
Dreigend faillissement (incl. verweer)    
Reorganisatie, herstructurering en doorstarten

Tucht & Geschillenrecht:
Gerechtsdeurwaarders
Verzekeringen (kifid/rechtbank)
Bankwezen (Kifid/Tuchtrechter)
Internetdomeinnaam geschil

ICT & Internet:
Domeinnaamgeschillen
Aansprakelijkheid downtime
Overeenkomsten & Disclaimers
Inbreuk intellectueel eigendom

Strafrecht:
art. 12 SV Procedures
Mulderzaken

Fiscale diensten:
Aangifte inkomstenbelasting particulieren & ondernemers
Aangifte omzetbelasting
Bezwaar & Beroep inkomstenbelasting
Bezwaar & Beroep omzetbelasting

Sociale Zekerheidsrecht:
PGB fraude
Uitkeringen
Uitkeringsfraude
Persoonsgebonden budget (PGB)
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Participatiewet (bijstand en overige sociale voorzieningen) (UWV/SVB)


Media- & Informatierecht:
Intellectueel eigendom
Auteursrecht
Portretrecht
Smaad / laster
Reputatieschade
Merkenrecht