Loket: Loonbeslag

Bijna de helft van de werkgevers heeft medewerkers met loonbeslagen. Een loonbeslag is een belangrijk signaal dat uw medewerker financiële problemen heeft. Aan een loonbeslag gaat een heel traject van betalingsherinneringen en aanmaningen vooraf. Ga daarom bij de eerste signalen van een loonbeslag zo snel mogelijk met uw medewerker in gesprek. Daarmee kunt u de geldzorgen van uw medewerker helpen beperken. 

Hieronder staan tips voor u en uw werknemer.

Hoe kunt u uw werknemer helpen?

Ga met uw medewerker in gesprek

Voordat een deurwaarder loonbeslag legt, krijgt de werkgever een informatieverzoek. Dit is een goed moment om uw medewerker te waarschuwen dat:

  1.  er een loonbeslag aankomt,
    1. hij mogelijk het loonbeslag kan voorkomen door een betalingsregeling te treffen met de schuldeiser, en
    2. het verstandig is om hulp te zoeken, omdat er waarschijnlijk meer geldzorgen of betalingsachterstanden zijn.

Let op!

Vaak reageert de medewerker niet op de vragenbrieven van de deurwaarder. Hierdoor kan de deurwaarder de beslagvrije voet niet goed bepalen. Dat betekent dat de beslagvrije voet vaak te laag is (en het loonbeslag te hoog). Uw medewerker houdt te weinig geld over om van te leven. Dat levert vaak nieuwe betalingsachterstanden op en veel stress.

Wanneer wordt beslagvrije voet verlaagd?

De beslagvrije voet wordt verlaagd als de medewerker andere inkomsten heeft waarop geen beslag ligt en/of een partner heeft die ook een inkomen heeft. Soms mag een deurwaarder de beslagvrije voet verlagen als de werknemer niet reageert op vragen. De beslagvrije voet mag zelfs op €0 worden gezet als iemand niet reageert op informatieverzoeken van de deurwaarder en het gaat om een teveel ontvangen uitkering.

Verwijs uw medewerker door voor hulp

Van der velden – Özgören c.s. is gespecialiseerd in zaken waarbij beslag- en executie en dus ook een loonbeslag ligt. De salarisadministratie, teamleider, directeur of medewerker kan altijd contact met ons opnemen via e-mail, contactformulier of telefoon. Ook op zaterdagochtend.

Controleer de hoogte van de beslagvrije voet met deze tool

Bij de beslaglegging berekent de deurwaarder de beslagvrije voet. Dit is het bedrag dat de medewerker nog van zijn salaris ontvangt op zijn betaalrekening voor vaste lasten en boodschappen. In eerste instantie gaat de deurwaarder uit van een basisbedrag. Dit bedrag is afhankelijk van de gezinssamenstelling van de medewerker. Dit bedrag kan gecorrigeerd worden als de medewerker informatie aan de deurwaarder verstrekt over de gezinssamenstelling, de hoogte van de huur of hypotheeklasten en de kosten van de zorgverzekering.

Let op!

Het kan voorkomen dat de medewerker niet op de vragenbrieven van de deurwaarder durft te reageren. Hierdoor kan de deurwaarder de beslagvrije voet niet goed bepalen. Dat betekent dat de beslagvrije voet vaak te laag is (en het loonbeslag te hoog). Uw medewerker houdt te weinig geld over om van te leven. Dat levert vaak nieuwe betalingsachterstanden op en veel stress.

Wanneer wordt beslagvrije voet verlaagd?

De beslagvrije voet wordt verlaagd als de medewerker andere inkomsten heeft waarop geen beslag ligt en/of een partner heeft die ook een inkomen heeft. Soms mag een deurwaarder de beslagvrije voet verlagen als de werknemer niet reageert op vragen. De beslagvrije voet mag zelfs op €0 worden gezet als iemand niet reageert op informatieverzoeken van de deurwaarder en het gaat om een teveel ontvangen uitkering.

Heeft u meer loonbeslagen voor dezelfde werknemer?

In principe betaalt u de deurwaarder of beslaglegger die als eerste loonbeslag heeft gelegd tot deze vordering is ingelost. De deurwaarder die later loonbeslag heeft gelegd moet contact opnemen met de eerste deurwaarder. De eerste deurwaarder is verantwoordelijk voor de verdeling van het loonbeslag.

Andere inkomstenbronnen

Deurwaarders kunnen ook beslag leggen op meerdere inkomensbronnen, zoals het inkomen van een eventuele partner, een uitkering of de huur- of zorgtoeslag. De kans bestaat dat uw werknemer door verschillende beslagen per maand te weinig geld over houdt om van te leven. 

Verzoek tot herberekening

Voor elk nieuw beslag moet uw medewerker een verzoek tot herberekening doen. Veel mensen doen dit niet. Het helpt als u hen hierover informeert. Uw medewerker moet bij een nieuw beslag ook de eerdere deurwaarder vragen om een herberekening.

Informeer over bijzondere bevoegdheden van bepaalde schuldeisers

Bepaalde schuldeisers hebben bijzondere bevoegdheden. De Belastingdienst, waterschappen, gemeenten en provincies mogen vorderingen direct van iemands bankrekening afschrijven. Het CAK mag de zorgpremie rechtstreeks inhouden op het inkomen (bronheffing) en verhuurders, zorgverzekeraars en kinderopvanginstellingen mogen ook beslag leggen op toeslagen.

Bijzondere incassobevoegdheden

De bijzondere incassobevoegdheden doorkruisen andere lopende betalingsregelingen van een medewerker. Zo dicht een medewerker één gat, maar tegelijkertijd ontstaat er elders een nieuwe schuld. Verder oplopende en/of nieuwe schulden zijn haast onvermijdelijk.

Hou de privacy van uw medewerker in de gaten!

Deel de informatie over het loonbeslag zo beperkt mogelijk in uw organisatie. Laat degene die het loonbeslag (of informatieverzoek of CAK melding) in ontvangst neemt contact opnemen met de medewerker. Deel de informatie niet verder, tenzij uw medewerker daarvoor toestemming geeft. Zorg ervoor dat de documenten over het loonbeslag goed zijn opgeborgen, zodat ze niet voor iedereen zichtbaar zijn, en vernietig alle gegevens als het loonbeslag is opgeheven. Het Informatiepunt van de Autoriteit Persoonsgegevens geeft gratis advies bij vragen rondom privacy: u kunt hiervoor bellen met 088 – 180 52 50.