Letsel- & Personenschade

Schade en/of letsel door bijvoorbeeld een ongeval of mishandeling

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Op straat, op het werk, op school, in het verkeer, noem maar op. Wanneer het ongeluk wordt of is veroorzaakt door een derde, maar u ondervindt materiële of immateriële schade is deze vaak te verhalen op de verzekering. In 99% van de gevallen kunnen wij op minnelijke wijze in samenwerking met de verzekeringsmaatschappij van de “veroorzaker” de kwestie behandelen. Slechts in 1% van de gevallen is een weg naar de rechter noodzakelijk. Ook dan is ons kantoor de aangewezen partij om uw belangen optimaal te behartigen.  Wij willen en zullen er alles aan doen om u te ontzorgen zodat u zich kunt richten op mogelijk herstel, revalidatie of verdere behandeling. 

Medische missers

Wanneer een medische behandeling door een arts, verpleegkundige of paramedisch personeel een ongewenst en vermijdbaar neveneffect heeft, dan is er sprake van een medische misser. De onbedoelde schade die daarvan het gevolg is kan veel leed veroorzaken; lichamelijk, sociaal, mentaal en financieel.

Om de vraag te kunnen beantwoorden of u recht hebt op schadevergoeding of niet, moet de vermijdbaarheid van de misser aangetoond worden. Om in deze complexe materie helderheid te krijgen roepen wij dan ook de hulp in van een medisch adviseur om de haalbaarheid van de claim kunnen beoordelen. Het is voor u belangrijk om te weten dat met het inschakelen van een medisch adviseur kosten zijn gemoeid. Dit traject begint namelijk met een medische quick scan.

Andere onderwerpen van gesprek kunnen bijvoorbeeld gaan over et indienen van een interne klacht bij de medische instelling, een klacht via een externe klachtenregeling of het tuchtrecht of ten slotte een aangifte via het strafrecht.

Ons kantoor is gespecialiseerd en uniek in het behandelen van zaken met betrekking tot letsel- & personenschade.  Het unieke aan ons kantoor is dat wij een gespecialiseerde medisch consultant in huis hebben voor uw vragen en ter ondersteuning van het juridische proces. Op deze manier kunnen wij namelijk tegen relatief lage kosten uw zaak zo efficiënt mogelijk en professioneel behandelen. Onze medisch consultant heeft een aparte AGB code en is zowel voor uw vragen, beoordeling en als getuige deskundige inzetbaar.  De medisch consultant wordt ondersteund door een onafhankelijke externe keuringsarts. 

Wij dragen zorg voor een volledig correct dossier en afhandeling en blijven strijden voor hetgeen wat u toekomt. In negen van de tien gevallen kunnen wij op kosten van de verzekeraar werken. Wanneer u een rechtsbijstandsverzekering heeft kunnen wij op hun kosten voor u strijden. Alleen bij een gerechtelijke procedure zullen wij om een voorschot/verschot vragen welke u terugkrijgt wanneer de zaak is gewonnen bij de rechtbank.