Dreigend faillissement

Van der Velden & Partners heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden en het zo mogelijk doorstarten van uw onderneming die in de huidige situatie niet positief gepositioneerd staat. Tijdsdruk en oplopend achterstallig betalingsverkeer kunnen tot problemen leiden waardoor een aankomend faillissement van de onderneming of de ondernemer in privé vaak onvermijdelijk is of wordt. Uit onze ervaring is gebleken dat een accountant niet altijd voldoende juridische kennis heeft om u in een kritieke fase te kunnen bijstaan. Wij kunnen bedrijfseconomisch zwaar weer voor u voorkomen door tijdig in te grijpen.

Wanneer u ons tijdig informeert omtrent uw huidige situatie zijn er des te meer mogelijkheden om u ter zijde te staan. Of het nu om een grote of kleine schuld gaat, wij kunnen u altijd van dienst zijn. Na een cijfermatige analyse en in overleg met u starten wij met u een plan van aanpak. Wij zullen er alles aan doen om het voor u in het minnelijke te bewerkstelligen in samenwerking met een civiele bewindvoerder en advocaten uit ons netwerk wanneer dat nodig zou zijn.

Bij een akkoord en een op dat moment voldoende liquiditeitspositie dient u alle schuldeisers een evenredig percentage van de nog openstaande vordering te betalen.

Van der Velden & Partners werkt in dat geval samen met deskundige partners, waaronder advocaten en gerechtsdeurwaarders. Het wel of niet slagen van een traject hangt  volledig af van verschillende factoren. Zowel van uw eigen inzet als van de medewerking van uw schuldeisers.

Wij onderhandelen voor u met alle schuldeisers, waaronder bijvoorbeeld de belastingdienst, pensioenfondsen, banken, leveranciers, incassobureaus, advocaten, gerechtsdeurwaarders, leasemaatschappijen en alle andere partijen, over een regeling en/of saneren van de schulden tegen een mogelijke finale kwijting. Wij onderhandelen en kunnen in samenwerking met bewindvoerders ook bemiddelen, maar u blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk.

Wij proberen een dreigend faillissement te voorkomen en onderhandelen voor u omtrent het beëindigen van langlopende contracten en/of andere overeenkomsten. Wij helpen u eventueel met een doorstart of een schuldvrije beëindiging.

Mocht een schuldeiser toch een faillissement aanvraag indienen zullen wij verweer voor u voeren bij de rechtbank.

In sommige gevallen kan er bij de rechtbank worden verzocht voor een “stille bewindvoerder”. Deze zal dan volgens instructies en de letter der wet als zaakwaarnemer en controleur optreden.