Helpdesk voor Curator, Bewindvoerder of Mentor

In Nederland bestaat er de optie om, als iemand heel erg in de schulden zit of door gezondheid- en/of verslavingsproblemen niet (meer) zijn of haar eigen financiën kan beheren, via de Rechtbank Curatele, bewindvoering  of mentorschap aan te vragen. Een Curator, bewindvoerder of mentor kan een familielid zijn, maar veel vaker zien we dat er professionele curatoren, bewindvoerders en mentoren beschikbaar zijn die gespecialiseerd zijn in schuldhulp of om mensen bij te staan die gezondheid- en/of verslavingsproblemen hebben. Een professionele curator, bewindvoerder of mentor komt vaak in beeld wanneer familie niet kan of niet wil handelen om zo de lieve vrede ook binnen de familie te bewaren.  Wanneer de Rechtbank de “curatele”, het “bewind” of het “mentorschap” heeft uitgesproken is deze verantwoordelijk. Iemand die onder bewind staat is namelijk onbevoegd verklaard voor financiële handelingen. Dit houdt in dat wanneer iemand onder bewind staat geen contracten of iets mag ondertekenen zoals een huurovereenkomst, arbeidsovereenkomst, grote aankopen, et cetera zonder dat de bewindvoerder toestemming geeft. De Rechtbank registreert, zo vaak en wanneer nodig, het bewind in een openbaar register. Iemand die een mentor heeft is onbevoegd verklaard voor alle gezondheidsgerelateerde kwesties en indien iemand curator heeft is deze onbekwaam verklarad.

Curator, Bewindvoerder of mentor zijn van iemand, zowel familiar of professioneel kan zwaar zijn en er rust een grote verantwoording op deze persoon. Belastingzaken, alle schulden, leefgeld, verzekeringen, gesprekken met artsen en behandelaars, noem maar op komen in beeld. Iedere financiële, medische of juridische handeling kan verzwaring en/of een last zijn. Zowel de familiaire curator, bewindvoerder of mentor als professionele curator, bewindvoerder of mentor kunnen tegen zaken “lopen” waar ze hulp bij nodig hebben. Van der Velden – Özgören c.s. heeft de “Curatele, Bewindvoering en mentorschapsdesk”. Een juridische en financiële helpdesk voor de familiaire- en professionele curator, bewindvoerder en mentor. Ondersteuning bij problemen omtrent schulden, belastingdienst, werk- & inkomen, medische dilemma’s

Tevens kunnen wij ondersteunen bij aanvragen, overschrijven of beëindigen van curatele, bewindvoering of mentorschap of het aansprakelijk stellen van een wanneer deze er “een potje van maakt.”

U kunt op basis van uurtarief of een abonnement  gebruik maken van deze dienst. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor via 06-15633688 of kantoor@vdvo.online