Analyse van schulden

Bij het analyseren van schulden gaan we kijken naar een aantal zaken waarbij wij curatoren, (familiaire) bewindvoerders en budgetcoaches bij kunnen ondersteunen.

  1. Zijn alle belangrijke en noodzakelijke papieren aanwezig?
  2. Is de vordering wel of niet verjaard (ofwel kan er juridisch nog iets vanuit een schuldeiser ondernomen worden);
  3. Zijn alle buitengerechtelijke (incasso) en gerechtelijke kosten goed berekend?
  4. Is er sprake van doorverkoop van een schuld? Is dit traject goed verlopen?
  5. Is er sprake van beslaglegging, dreiging afsluiting gas, water of electra of een uithuiszetting?
  6. Loopt er op dit moment nog een gerechtelijke procedure? Kunnen er nog zaken worden rechtgetrokken?

Het voorgaande moet binnen 120 tot maximaal 240 dagen zijn geregeld. De NVVK heeft een kwaliteitsmodel ontwikkeld welke we het 120-dagen model noemen welke af te dwingen is bij schuldeisers doormiddel van een stabilisatieovereenkomst.

Het 120-dagen model is het kwaliteitsmodel dat de werkmethode beschrijft in het minnelijke traject van een schuldregeling. Na ondertekening van de overeenkomst moet binnen 120 dagen duidelijk worden of een schuldregeling voor een schuldenaar kan worden opgezet. Stringente termijnen worden gehanteerd waarbinnen zowel de schuldenaar als schuldeisers moeten reageren.
Gedurende deze fase wordt de afloscapaciteit (inkomen – Vrij Te Laten Bedrag (VTLB)) gereserveerd ten behoeve van de schuldeisers, ook al bestaat er nog geen akkoord van de schuldeisers! De getroffen betalingsregelingen kan en mag de schuldenaar niet meer nakomen nadat het 120-dagen model van start is gegaan (wegens gelijkberechtiging en daar de schuldenaar alleen nog zijn VTLB ontvangt en dus geen financiële ruimte heeft. Het zogenaamde Paritas Creditorum). De periode van 120 dagen kan eenmaal worden verlengd met eenzelfde periode. Op grond van het convenant tussen de NVVK en ZVN (Zorgverzekeringen Nederland) geld voor zorgverzekeringen een termijn 8 maanden welke met eenzelfde termijn kan worden verlengd.

Uitgangspunt
Het uitgangspunt is; dat een schuldenaar die zich – gedurende een periode van maximaal 3 jaar (36 maanden) – volledig heeft ingezet om zijn schulden te betalen, recht heeft op een schone lei, een nieuwe financiële start. Van de schuldenaar wordt wel verwacht dat deze zich gedurende deze 3 jaar werkelijk tot het uiterste inspant om zijn schulden te voldoen.

Vrij Te Laten Bedrag (VTLB)
Bij een minnelijke schuldregeling berekent de schuldhulpverlener/bewindvoerder aan de hand van de persoonlijke situatie van de schuldenaar en volgens strikte en objectieve normen van de wat zijn VTLB is. Het VTLB is voldoende om de vaste lasten te betalen en te leven op bijstandsniveau. Alle inkomsten boven het VTLB worden over een periode van drie jaar aangeboden aan de schuldeisers. Aan hen wordt gevraagd dit bedrag (percentagevoorstel) tegen finale kwijting te accepteren en het meerdere van de schulden kwijt te schelden.

Als alle informatie bekend is kan er in principe binnen 40 tot maximaal 60 dagen een volledig schuldenplan liggen. Voor meer informatie en de kosten hiervan kunt u contact opnemen met onze specialisten.

In het kader van de wetgeving wordt ex art. 48 WCK worden deze werkzaamheden enkel uitgevoerd door een, door de rechtspraak benoemde, civiele bewindvoerder welke deze werkzaamheden mag doen op grond van art. 1:435 lid 7 BW of een advocaat waar wij een partnership mee hebben.