Welkom

Van der Velden c.s. is een flexibele Rotterdamse juridische- en fiscale dienstverlener.

Onze praktijk kenmerkt zich door het sociale karakter. We houden de lijnen graag kort. Samen zoeken we naar oplossingen. Verder investeren wij graag in langdurige relaties met cliënten. Doeltreffendheid en betrokkenheid bepalen het karakter van onze dienstverlening. U mag er dan ook op vertrouwen dat uw vaste contactpersoon al het mogelijke uit uw zaak haalt. Wij staan vooral slachtoffers en benadeelden bij en strijden dan ook voor hun recht.

Expertise

We voeren een specifieke advies- en procespraktijk, waarbij de nadruk ligt op het bestuursrecht, sociale zekerheidsrecht, mediarecht, aanvragen, aanwijzing en handhavingsverzoeken voor de media (lokale, regionale en landelijke media-instellingen), aansprakelijkheid- en schadevergoedingsrecht, arbeidsrecht, tucht- en geschillenrecht, ondernemersrecht, en Curatele, Bewindvoering en Mentorschap en insolventie (schuldenproblematiek). Deze zaken worden behandeld door de kantonrechter of bestuursrechter. Wij treden daarbij op voor particulieren, instellingen en bedrijven. Gelet op de omvang van het kantoor zijn de lijnen kort en is het serviceniveau hoog. Door jarenlange ervaring dan wel een specialisatie-opleiding mogen wij ons specialist noemen op deze rechtsgebieden.

Bedrijfsfilosofie

Wij zoeken voor elk probleem in overleg met de cliënt naar een oplossing op maat. Het belang van de cliënt staat daarbij centraal. Vaak betekent dat een minnelijke schikking, maar het kan ook voorkomen dat er moet worden geprocedeerd. Indien mogelijk geven wij u daarbij tevens een begroting van de kosten die u kunt verwachten. U betaalt bij ons voor kwaliteit, niet voor dure panden of dito auto’s. In dat kader hechten wij bovendien aan de circulaire economie.

Klachten?

Wij hopen natuurlijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening en daar spannen wij ons ook voor in, maar het kan natuurlijk voorkomen dat u een opmerking of klacht heeft. Voor klachten kent ons kantoor een interne klachtenregeling. .  U kunt dit formulier gebruiken om uw klacht en voor u werkbare oplossing kenbaar te maken.

Ons kantoor is gevestigd op Brainpark I te Rotterdam. Makkelijk bereikbaar met auto en OV. Gratis parkeren op het terrein.